top of page

Eden Garden at Raffles Hotel

KM events tarafından tasarlanıp uygulaması yapılan Raffles oteldeki bir düğün organizasyonu çalışmasının 3D görselleştirme çalışmaları.
bottom of page